กิจกรรมหลักของมูลนิธิ 

มูลนิธิเสริมปัญญาใช้พลังอำนาจของภาพยนตร์,สื่อ และสารคดีสั้น เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะทั่วไปที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต นำการศึกษาให้กับเด็ก,เยาวชน และครอบครัว ด้วยสื่อแบบสร้างสรรค์และปลอดภัย เพื่อช่วยบรรเทาด้านจิตใจ สร้างเสียงหัวเราะ และสร้างความหวังให้แก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ และชุมชนที่ต้องการ

วิสัยทัศน์ของเรา

มูลนิธิเสริมปัญญา วาดฝันให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี เพลิดเพลินกับการเข้าถึงข้อมูลการศึกษาและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

หลักการของเรา

มูลนิธิเสริมปัญญามีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อค่านิยมและหลักการสำคัญของเรา

การเข้าถึงข้อมูลเป็นสิทธิมนุษยชน

ข้อมูลและการศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อสุขภาพและความปลอดภัย สำหรับทุกคนและชุมชน ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤต ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัย อาหาร, ยา, ที่พักพิง และการบริการฉุกเฉิน

เราเชื่อในพลังของการเล่าเรื่องและเวทมนตร์ที่เรียบง่ายและความมหัศจรรย์ของภาพยนตร์

การเล่าเรื่องด้วยสายตาผ่านการใช้ภาษาในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ  สำหรับชุมชนที่ประสบกับการบาดเจ็บและความอดอยาก พลังของภาพยนตร์จะสามารถเล่าเรื่องราวเป็นอย่างดี ของปรากฎการณ์ต่างๆ การผจญภัย หรือเรื่องราวของความรักที่โรแมนติก สามารถเปิดใจ,เยียวยาจิตใจ ทำให้ผู้คนได้หวนระลึกถึงความสุขอีกครั้ง ทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งมีจำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งของผู้พลัดถิ่นทั่วโลก

ชุมชนเป็นแหล่งที่มาของภูมิปัญญาและศูนย์กลางของการเสริมสร้างพลังอำนาจ

เราให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วม เคารพวัฒนธรรม และการร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนที่สามารถพูดเพื่อตนเองคือชุมชนที่มีศักษภาพสามารถเปลี่ยนแปลงและรักษาตนเองได้ มูลนิธิเสริมปัญญาเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินความต้องการของตนเองและในการจัดการการดำเนินการ และการประเมินผลโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เรามุ่งมั่นที่จะสร้างทักษะและความสามารถในชุมชนที่เราทำงานด้วยโดยการวางรากฐานการพึ่งพาตนเองที่เพิ่มขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น 

หลักการด้านมนุษยธรรมเป็นพื้นฐานของงานทั้งหมดของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับความทุกข์และความโศกเศร้า ของมนุษย์ในทุกๆที่ ที่เราสามารถทำได้  เรามุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาทุกชีวิตให้มีความผาสุกทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน


Knowledge is power.
Information is liberating.
Education is the premise of progress,
in every society, in every family.
— Ban Ki Moon, Eighth Secretary-General, United Nations