โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ MOBILE SCREENINGS

ทักษะและการฝึกอบรม SKILLS TRAINING

ผลิตสื่อภาพยนต์ PRODUCTION

โปรแกรมของเราประกอบด้วย 3 เสาหลัก – ทำงานในระดับรากหญ้า มีส่วนร่วมกับชุมชนนักเรียนและทีมงานของเราเข้าถึงได้ด้วยมือ บนแนวทางการเรียนรู้ด้วยการทำงานแบบจริงจัง


ภาพยนตร์สั้น Watch our trailer to find out more.


ความสำเร็จของเรา

  • ฉายภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ มากกว่า 2,800 ครั้งในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยทั้ง 9 แห่ง ในโครงการ ความรู้แบบคลื่นที่สู่ผู้หนีภัย

  • เข้าถึงผู้ชมมากกว่า 530,000 คนในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง

  • ฉายภาพยนตร์ สื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในศูนย์การเรียนผู้พลัดถิ่น มากกว่า 30 แห่ง

  • สนับสนุนอุปกรณ์และนำสื่อวีดีโอการดูแลสุขภาพให้กับคลีนิกผู้ป่วยนอก และคลีนิกทารกแรกเกิด

  • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการถ่ายภาพ, การตัดต่อ, การประพันธ์ดนตรี, การทำภาพยนตร์อนิเมชั่น, การวาดภาพออนไลน์, การทำสารคดีและทุกด้านของการผลิตภาพยนตร์แบบสร้างสรรค์

  • ผลิตภาพยนตร์จากประสบการณ์ชีวิตจริง และสารคดีสั้นแบบสร้างสรรค์

  • ภาพยนตร์การ์ตูนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคนิคการทำการ์ตูนอนิเมชั่น และ Stop Motion 
  • ฝึกและปฎิบัติการถ่ายภาพ (Shooting) และการแก้ไข (Editing) ทำภาพยนตร์ให้กับกิจกรรมพิเศษต่างๆของชุมชน  
  • ทำซับไตเติ้ลและทำเสียงพากย์ภาพยนตร์เป็นภาษาพม่า,ภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย
  • การเขียนบท และการทำดนตรีประกอบ