การศึกษาเคลื่อนที่เพื่อสร้างความตระหนักและยกระดับความสำคัญด้านการศึกษาในศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง 9 แห่ง  

เราทำงานร่วมกับทีมงานศูนย์แบ่งปันข้อมูลในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ และพันธมิตรองค์กรพัฒนาเอกชน  จัดทำโครงการ โรงภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเคลื่อนที่ ให้กับผู้หนีภัยจากการสู้รบ ในประเด็นต่าง ๆ เช่นการดูแลด้านสุขภาพและสุขอนามัย,สิทธิเด็กและสตรี,การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ,การจัดการน้ำ,การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อม,การป้องกันและความปลอดภัยจากอัคคีภัย,การป้องกันการฆ่าตัวตาย ข้อมูลข่าวสารและปัญหาอื่น ๆ อีกมากมายที่มีผลต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขา

The SGBV 16 day Activity screenings of KOMAL in Mae La Camp

The SGBV 16 day Activity screenings of KOMAL in Mae La Camp

การศึกษาเคลื่อนที่ในศูนย์การเรียนรู้ผู้พลัดถิ่น

เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพัธมิตรในท้องถิ่น นำการศึกษาเคลื่อนที่ให้กับนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ผู้พลัดถิ่น ซึ่งกระจายอยู่ตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอใกล้เคียง  
DSC05284.JPG

Each screening focuses on a different theme or topic which will benefit the migrant students

Migrant Learning Centre Screening

Migrant Learning Centre Screening

ฉายภาพยนตร์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ - HEALTH AWARENESS

ฉายภาพยนตร์ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรพันธมิตร IRC-International Rescue Committee เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสได้เรียนรู้ในขณะที่เข้ามารอรับการรักษา
สนับสนุนองค์กรพันธมิตร SMRU – Shoklo Malaria Reseach Unit ฉายภาพยนตร์ด้านการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้ป่วยวัณโรค ที่เข้ามารับการรักษาระยะยาว ซึ่งการรักษาวัณโรคสามารถใช้เวลาในการรักษามากถึง 18 เดือน และการฉายภาพยนตร์ของเราได้ช่วยให้ผู้ป่วยที่อาศัยอยู่สามารถเข้าถึงการศึกษาและข้อมูลสำคัญต่างๆพร้อมทั้งให้ความบันเทิง
ฉายซีรีย์ชุดแม่และเด็กที่ยอดเยี่ยมจาก Global Health Media ซึ่งทีมงานของเราได้พากย์เสียงเป็นภาษาพม่าและภาษากะเหรี่ยง ฉายในคลีนิกแม่และเด็กทารกแรกเกิด ภายใต้การดำเนินงานขององค์กรพันธมิตร SMRU – Shoklo Malaria Reseach Unit จำนวน 5 คลีนิก 
Wpa ANC Cilnic (7).jpg

OPD CLINICS

Out Patient Waiting Room

 
การศึกษาเคลื่อนที่โดยการฉายภาพยนตร์ในศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ ทั้ง 9 แห่ง ตามแนวชายแดนไทย – พม่า
  • การฉายภาพยนตร์ในเวลากลางวัน จะจัดขึ้นในพื้นที่ของชุมชน, ในโรงเรียน,ห้องประชุมหรือในสำนักงาน
  • การฉายภาพยนตร์ในเวลากลางคืน จะจัดขึ้นในพื้นที่ๆเปิดโล่งภายใต้แสงดาวที่ส่องลงมา
  • การฉายภาพยนตร์ในคลีนิกผู้ป่วยนอก ระว่างที่เข้ามารอรับการรักษา 
โรงภาพยนตร์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า
  • ศูนย์การเรียนรู้ผู้พลัดถิ่นมากกว่า 30 แห่ง
  • คลีนิกผู้ป่วยนอกตามแนวชายแดน ไทย-พม่า
  • คลีนิกผู้ป่วยวัณโรค ตามแนวแดย ไทย-พม่า
  • หมู่บ้านในชนบทในเขตจังหวัดตาก